karlsen ATL

Informasjon til nye elever - Karlsen Trafikkskole

Velkommen som elev på Karlsen Trafikkskole. På denne siden finner du praktisk informasjon om kjøretimene, bestilling og avbestilling av timer og kurs, våre plikter som trafikkskole og informasjon om den teoretiske og praktiske førerprøven.

 

Kjøretime:

En kjøretime har varighet som en vanlig skoletime, 45 min. Denne tiden skal gå med på å gjøre seg klar til kjøring, gå gjennom hva timen skal inneholde, selve kjøringen, en kort oppsumering og til å avtale en ny time. Skulle læreren være forsinket eller lignende skal tiden taes igjen. Er du som elev forsinket går i utgangspunktet tiden fra det tidspunktet som var avtalt. Når du skal ha kjøretime må du huske å ha med gyldig legitimasjon og beviset for at du kan drive øvelseskjøring. Er du over 25 år trenger du bare legitimasjon. 

 

Bestilling av kjøretime:

Bestilling av time kan foregå på flere måte. Du og læreren din kan bli enig om ny time i bilen på kjøretimen, eller det den kan avtales pr. tlf eller sms utenom kjøretimene. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å sende deg en påmindelses sms dagen før, men du er selv ansvarlig for å møte til avtalt tid. 

 

Avbestilling av kjøretime:

En time som er avtalt på senest avbestilles klokken 12 dagen før timen. dvs har du time mandag må denne avbestilles før klokken 12 på fredag. Avbestilles timene seinere enn dette må du regne med å betale for timen. Om du skulle bli syk eller på annen måte bli forhindret fra å møte si ifra til læreren din så tidlig som mulig. En time som ikke læreren din kan møte til skal så vidt det er mulig også avlyse klokken 12 dagen før. Denne timen betaler du selvfølgelig ikke for. 

 

Avbestilling av kurs:

Avbestilling av kurs som trafikalt grunnkurs, mørkekjørings demostrasjon, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg må gjøres senest 2 dager før kurset starter. Grunnen til dette er at skolen må få rimelig tid til å finne en erstatter da flere av kursene legger til grunn sammarbeid mellom flere elever. Møter man ikke på kurs eller melder forfall etter fristen må man rege med å betale for deler av kurset. 

 

Betaling av kjøretimer og kurs:

Betaling for kjøretimer kan skje på flere måter. Du kan betale med kort, kontant eller med gavekort på kontoret vårt i skippergata 7. Vi har også bankterminal i bilene våre om du ønsker å betale i bilen. Du kan også forhåndsbetale inn på konto til oss, da får du en mail eller sms med konto og kid informasjon. Lurer du på noe rundt betaling spør trafikklæreren din eller ta kontakt med kontoret (se nederst på siden for tlf\ mail adresse). Som hovedregel skal du betale etter annenhver kjøretime. Kurs (mørekjøringsdemostrasjon, sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg) skal betales samme dag som du har disse.

 

Teori og praktisk førerprøve:

Teorieksamen til klasse b kan du ta tidligst 6 månder før du fyller 18 år. Du må i god tid før dette (min. 3 uker) sende inn en søknad om førerkort. Når denne er behandlet og godkjent kan du ta teoriprøven. Den teoretiske førerpøven må være bestått før det kan bestilles en praktisk førerøve. Teoriprøven er gyldig i 3 år. Det er veldig viktig å være godt forberedt på den teoretiske prøven, du må kunne svare rett på 37 av 45 spørsmål. Ca. 40% av alle som prøvde å ta teorien i 2012 hadde 8 feil eller mer og besto dermed ikke prøven. 

Før den praktiske førerprøven må du har gjort ferdig alle obligatorisk opplæring. Du vil ta kjøre en rute som er bestemt på forhånd som tar 55-60 minutter. En sensor fra Statens Vegvesen vil på bakgrunn av det du gjør på denne kjøreturen bestemme om du er trafikksikker nok til å få førerkort. 

 

Vi vil også minnne om at de ansatte ved trafikkskolen har yrkesmessig taushetsplikt. 

 

Logo Karlsen                                      

Adresse:                Opplæring klasse:                            Mobiltelefon lærere:
Skippergata 18                                Bil - Klasse B                                         Jon Terje:  951 31592
9008 Tromsø    Bil - Klasse B (automat)   Andrè:  454 61033
   Tilhenger - Klasse BE/B96 
  Espen: 905 83297
Telefon: 776 57400    Motorsykkel - Klasse A/A2   Fred: 992 44474
   Moped - Klasse M146   Stig: 977 53393
E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Snøscooter - Klasse S    
           
Org: 813 256 312        
Konto: 1503 43 28983        
       

skippergata 18 c