karlsen ATL

Opplæringen i klasse B har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målene på et trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. En del av opplæringen er obligatorisk, disse timene må du ta på en trafikkskole. Andre deler kan du velge å ta på en trafikkskole eller privat. Vi og statens vegvesen anbefaler at du samarbeider med en trafikkskole fra starten av opplæringen for å få best mulig utbytte.

 

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs


Mer informasjon om trafikalt grunnkurs finner du her.

 

Trinn 2 er grunnleggende opplæring

 

På dette trinner skal du lære å bruke bilen reint kjøreteknisk, og skaffe deg kunnskap bl.a om bil, miljøvennlig, kjøring og føreransvaret. Dette er et veldig viktig trinn, for lite kunnskap eller ferdigheter her vil gjøre det veldig vanskelig å bli en trygg og god sjåfør. På trinn 2 skal man få kontroll over bilens pedaler, lære å bruke rattet, kontroll på fart og valg av gir ++. 

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen vuderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 

Trinn 3 er den trafikale delenen

 

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bil tilnærmet selvstendig. Du lærer bl.a om trafikantgrupper, kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk. Du vil lære mer om å kjøre i by miljø, rundkjøring, flerfeltsveg, høyhastighetsveg ++. 

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane - kurset er på 4 timer og finner sted på NAF øvingsbane på Langnes. Kurset fokuserer på å kjøre på en måte slik at ulykker unngås i tillegg til sikkring av personer og gods i bil.

Trinnet avsluttes me en obligatorsik veiledningstime der elev og lærer sammen vuderer om eleven har gode nok ferdiheter til å begynne på trinn 4.

 

Trinn 4 - avsluttende opplæring

 

På dette trinnet skla du bli så god at du kan kjøre på en asvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter du har fått førerkort. 

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg - Kurset er på 13 timer og har 4 deler. 9 timer med kjøring og 4 timer teori. 

For å få fult utbytte av kurset er det viktig at du har gode ferdigheter. Man bør aller helst være opp mot førerprøve nivå før man begynner på trinnet. 

 

Førerprøve klasse B

 

Klasse B har en teoretisk og en praktisk eksamen. Den teoretiske eksamen må være bestått før man kan gå opp til praktisk eksamen. Begge eksamenene finner sted hos Statens Vegvesen. 

 

For mer informasjon ta kontakt med oss på tlf, e-post, facebook eller besøk oss på kontoret vårt i skippergata 7

 

Logo Karlsen                                      

Adresse:                Opplæring klasse:                            Mobiltelefon lærere:
Skippergata 18                                Bil - Klasse B                                         Jon Terje:  951 31592
9008 Tromsø    Bil - Klasse B (automat)   Andrè:  454 61033
   Tilhenger - Klasse BE/B96 
  Espen: 905 83297
Telefon: 776 57400    Motorsykkel - Klasse A/A2   Fred: 992 44474
   Moped - Klasse M146   Stig: 977 53393
E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Snøscooter - Klasse S    
           
Org: 813 256 312        
Konto: 1503 43 28983        
       

skippergata 18 c