karlsen ATL

Opplæringen i klasse BE har 4 trinn. Det er viktig å ha nådd målene på et trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. En del av opplæringen er obligatorsik , disse timene må du ta på en trafikkskole. Andre deler kan du velge å ta på en trafikkskole eller privat. 

 

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs

 

Mer informasjon om trafikalt grunnkurs finner du her

 

Trinn 2 er grunnleggende opplæring

 

På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger reint kjøreteknisk, til og frakobling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen skal vudere om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 

Trinn 3 er den trafikale delen

 

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk. Du skal lære å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk. Vudere snuplasser, snumåter og kunne bruke medhjelper. 

Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer samme skal vudere om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 

Trinn 4 - Avlsuttende opplæring

 

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god sammhandling med andre trafikanter.

I tillegg må man ha et obligatorisk last og sikkringskurs. Kurset tar for seg sikkring og merking av forskjellig type last og skal hjelpe til med å forstå viktigheten av å sikkre og merke lasten.

 

 

Førerprøve klasse BE

 

Det er praktisk førerprøve ved klasse BE som utføres hos Statens Vegvesen. Det er ingen teoretisk prøve for klasse BE.

 

 

For mer informasjon ta kontakt med oss på tlf, e-post, facebook eller besøk oss på kontoret vårt i skippergata 7

Logo Karlsen                                      

Adresse:                Opplæring klasse:                            Mobiltelefon lærere:
Skippergata 18                                Bil - Klasse B                                         Jon Terje:  951 31592
9008 Tromsø    Bil - Klasse B (automat)   Andrè:  454 61033
   Tilhenger - Klasse BE/B96 
  Espen: 905 83297
Telefon: 776 57400    Motorsykkel - Klasse A/A2   Fred: 992 44474
   Moped - Klasse M146   Stig: 977 53393
E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Snøscooter - Klasse S    
           
Org: 813 256 312        
Konto: 1503 43 28983        
       

skippergata 18 c