karlsen ATL

Opplæringen i klasse M146 (moped) har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målene på et trinn for å ha godt utbytte va opplæringen på det neste. En del av opplæringen er obligatorisk, disse timene må du ta på en trafikkskole. Andre deler kan du velge å ta på en trafikkskole eller privat. I tillegg til den praktiske opplæringen på 14 timer er det et toerikurs fordelt på to kvelder som tar for seg de mest nødvendige kunnskapene man trenger for å kjøre moped. 

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs

Mer informasjon om trafikalt grunnkurs finner du her

Trinn 2 er grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære grunnleggende kunnskap for sikker mopedkjøring, om ansvar knyttet til å kjøre moped og bruke mopeden reint kjøreteknisk. 

Trinnet har fire obligatoriske timer på lukket område. På disse timene skal du lære: sikkerhetskontroll, igangsetting og stans, giring og krypekjøring, styre, akselerere og bremse.

Etter timen skal du ha en veiledningssamtale med læreren, der elev og lærer sammen finner ut om eleven har gode nok ferdigheter til å gå videre til trinn 3.

Trinn 3 er den trafikale del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk. Du skal bl.a skaffe deg kunnskap om veg og trafikkmiljø, mennesket som trafikant, risikofaktorer og trafikkregler og sikkre kjøremåter. 

Trinnet har seks obligatriske timer med praktisk opplæring. her skal du lære å kjøre moped på en sikker, tydelig og bestemt måte i trafikken. 

Etter timen skal du ha en veiledningssamtale med læreren, der elev og lærer sammen finner ut om eleven har gode nok ferdigheter til å gå videre til trinn 4.

 

 

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

 

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. 

Trinnet har fire obligatoriske timener med praktisk opplæring. Du skal ha 3 timer øving i å kjøre i tettbebygd strøk og på landeveg. Du skal kunne velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre. Den siste timen blir brukt til refleksjon rundt egen erfaring og sikker trasport med moped.

 For mer informasjon ta kontakt med oss på tlf, e-post, facebook eller besøk oss på kontoret vårt i skippergata 18

Logo Karlsen                                      

Adresse:                Opplæring klasse:                            Mobiltelefon lærere:
Skippergata 18                                Bil - Klasse B                                         Jon Terje:  951 31592
9008 Tromsø    Bil - Klasse B (automat)   Andrè:  454 61033
   Tilhenger - Klasse BE/B96 
  Espen: 905 83297
Telefon: 776 57400    Motorsykkel - Klasse A/A2   Fred: 992 44474
   Moped - Klasse M146   Stig: 977 53393
E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Snøscooter - Klasse S    
           
Org: 813 256 312        
Konto: 1503 43 28983        
       

skippergata 18 c