karlsen ATL

Opplæringen i klasse S har 4 trinn. Det er viktig å ha nådd målene på et trinn for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste. Snøskuter opplæringen er noe spesiell i og med at det kreves åpne løyper for å kunne gjennomføre kurset. Vi benytter løypenettet i storfjord kommune. Opplæringen i snøscooter er intensiv og all den praktiske opplæringen skjer hos oss iløpet av en dag. I tillegg er det to teorikurskvelder. 

 

Deltakere på kurset må stille med gene scooter. Vi kan også leie ut scooter mot tillegg i pris. 

 

Obligatorisk opplæring på snøscooter

 


Trinn 2 - 3 timer. Beherske snøscooteren rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre forhold. En av timene skal gå til kontroll og vedlikehold av kjøretøyet, der elevene skal kunne skifte en variatorrem

Trinn 3 - 4 timer. Lære om trygg og miljøbevist kjøring tilpasset tereng og føreforhold. Man skal kjøre med og uten pasasjer og last. 

Trinn 4 - 6 timer. 2 timer med selvstendig kjøring der eleven skal velge rute tilpasset miljø, dyreliv og natur. Kjøringen skal være sammenhenende over lengre perioder. 4 timer i    klasserom der elevene skal vidreutvikle sine evne til refleksjon, å ta hensyn til naturen, sin risikpvurdering og førstehjelp i naturen. 

 

Førerprøve klasse S

 

Førerpøve klasse S består av en teoriprøve du kan ta hos Statens Vegvesen. Det er ikke praktisk prøve i klasse S.

 

 

 

Logo Karlsen                                      

Adresse:                Opplæring klasse:                            Mobiltelefon lærere:
Skippergata 18                                Bil - Klasse B                                         Jon Terje:  951 31592
9008 Tromsø    Bil - Klasse B (automat)   Andrè:  454 61033
   Tilhenger - Klasse BE/B96 
  Espen: 905 83297
Telefon: 776 57400    Motorsykkel - Klasse A/A2   Fred: 992 44474
   Moped - Klasse M146   Stig: 977 53393
E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Snøscooter - Klasse S    
           
Org: 813 256 312        
Konto: 1503 43 28983        
       

skippergata 18 c