Ved førerprøve hos Statens vegvesen godtas kun pass som gyldig legitimasjon. Noen Trafikkstasjoner krever også at passet må være gyldig i mer en 3 mnd etter prøvedatoen.
Norsk bankkort står listet som et alternativ på deres hjemmesider, men for at dette skal godkjennes må bildet være av ny dato. Dette vurderes veldig individuelt. Vi anbefaler at alle stiller med gyldig pass ved praktisk og teoretisk prøve!