Motor og batteri

Lys

Dekk

Bremser

Førermiljø

Vognkort m.m.

Motorrom

Felles for både motoroljenivå og spylervæskenivå er at en dedikert varsellampe vil lyse opp i bilens display om nivået til en av disse er lav og må etterfylles.

Det mest kritiske for en motors drift er selvsagt oljen. Hvis det er for mye olje kan det skape et trykk som er skadelig for motor. For lite olje gir dårlig smøring og kjøling av motoren og kan i verste fall ende opp med et motorhavari.

Batteri

Du må kontrollere:

  • At batteriet sitter tilstrekkelig fast

Åpne opp baggasjerommet og løft opp platen som ligger i bunnen av baggasjerommet. Under denne luken finner du batteriet.

Et løst batteri kan gjøre stor skade ved harde nedbremsinger og ved kollisjon. Batterisyre kan renne ut av batteriet og forårsake etsning av ledninger i motorrommet. Hvis man kommer ut for en alvorlig ulykke hvor man sitter fastklemt i bilen kan batterisyren komme inn i kupeen.

 

Spør gjerne din kjørelærer om å vise deg dette i din neste kjøretime.

 

Måle oljenivå

Du må utføre:

  • Trekk opp peilepinnen
  • Tørk av med papir eller lignende
  • stikk den tilbake i hullet
  • Løft den opp og se at nivået ligger mellom «min» og «max»

Påfylling av olje

Hvis oljenivået er på minimum trengs det vanligvis rundt en liter olje for å få oljenivået til maksimumsmerket.

Er du i tvil, spør din kjørelærer om dette på din neste kjøretime

Påvisning av spylevæsketank

Beholderen finner du som anvist på bildet over. Det vil også komme opp varsel i bilens display når det nærmer seg tomt for spylervæske.

Er du i tvil, spør din kjørelærer om dette på din neste kjøretime

Lys

\

Dekk

s

Bremser

Kupe

Vognkort